วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

4 วิชาสู่ความสำเร็จ มงกุฎฑูตจินตนา พรจะเด็ด

1. วิชาว่าด้วยสินค้า
2. วิชาว่าด้วยแผนการขายการตลาด
3. วิชาว่าด้วยความสวยงามในธุรกิจ
4. วิชาว่าการตอบข้อโต้แย้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น